Feature Description
SmartPop  Odbiera pocztę ze zdalnych skrzynek ocztowych (POP3) i dostarcza do 1 lub kilku lokalknych skrzynek.
Windows 95/98/NT/2000  Działa na wszystkich wersjach Windows
SMTP/ESMTP  Przemysłowy standard SMTP (simple mail transfer protocol) zapewnia łatwą komunikację ze wszystkimi standardowymi systemami.
POP3  Przemysłowy standard POP3 (Post Office Protocol V3) zapewnia integrację większością dostępnych klientów pocztowych. . 
LDAP Server  Ogólno dostępna wspólna książka adresowa, oszczędza czas tracony na wyszukiwanie często używanych adresów.  . 
Proxy Server  Prosty darmowy serwer Proxy zapewnia uzupełnia zestaw FTGate. 
User mailbox  Standardowe , lokalne skrzynki pocztowe zostały wzbogacone o możliwość ograniczenia dokąd pracownicy wysyłają poczte oraz maksymalny rozmiar i ilość wiadomości przechowywanych w skrzynce. 
List mailbox  Wysyłanie wiadomości do adresu będącego listą odbiorców. 
Group mailbox  Pozwala na tworzenie grup lokalnych ułatwiające komunikację w ramach departamentu. 
Auto-responder mailbox  W zależności od pola tematu wysyła automatycznie przygotowane odpowiedzi .. 
Robot mailbox  Umozliwia administrtorowi rozszeżenie funkcjonalności przez uzycie reguł lub dodatkowych modułów dll definiowanych oddzielnie dla każdej skrzynki. 
Web Server  Zintegrowany serwer WWW umożliwia łatwe publikowanie stron WWW w ramach  intranetu i  Internetu. . 
Web mail  Umożliwia zdalny dostęp do skrzynek przez WWW bez uzycia przeglądarki poczty. . 
Web admin  Administracja funkcjami za pośrednictwem przegladarki WWW z dowolnej maszyny w sieci LAN lub w Internecie.. 
IP Security  Rozbudowane filtrowanie IP zabezpieczjące serwer.. 
FTScript  Prawdopodobnie najgenialniesza funkcja FTGatePro.FTScript pozwala administratorowi na zapisanie w skrypcie dowolnie rozbudowanego scenariusza.  FTScript bazuje na standardzie języków skryptowych ECMA 262 
Anti-Virus  W pełni integruje się z pakietami Anti-virus 
UBE Filters  Filtrowanie nichcianej poczty (UBE=Unsolicited Bulk Email) przy użyciu listy serwerów spamowych. Uzywa MAPS (Mail Abuse Prevention System) RBL (Real-time Black-hole List) lub MAPS DUL (Dial-Up List) list. 
NT SAM integration  Dodawanie wielu użytkowników za pomocą 1 klikniecia przez wybranie z uzytkowników  Windows NT/2000. znacząco ułatwia wprowadzenie systemu w organizacji. 
Schedule  Rozbudowane funkcje planowania zadań.
Dial-Up  Realizacja róznych konfiguracji multiple dial-up i profili. 
System monitoring  Monitorowanie obróbki poczty.
Quota  Ograniczenie maksymalnej ilości lub wielkości e-maili. 
Private networks  Tworzenie prywatnego połaczenia pomiędzy 2 punktami z wyłączeniem zewnętrznego dostępu.
MX Delivery  Bezpośrednie dostarczanie do ‘Best host’ dla użytkowników używających danych  DNS .
ETRN  Wsparcie komendy ETRN inicjującej transfer poczty przez serwer kliencki. 
Delivery rules  Pozwala na filtrację poczty przychodzącej przy uzyciu pola DO:, Z: lub wybranych słów zawartych w wiadokości.