O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Cele tworzenie systemu CRM

System CRM ma za zadanie uporządkowanie kontaktów z Klientami a także logiczne powiązanie ich z Inwestycjami Klientów. Przez udostępnienie wszystkim niezbędnym osobom kompletu informacji o Kliencie ma on zapewnić jednolitą politykę wobec Klientów i wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań. Od momentu zarejestrowania system pilnuje by zostały one wykonane. Przez sprzężenie z systemem finansowym daje niezbędną wiedzę o aktualnym stanie rozliczeń z Klientem. Umożliwia Handlowcom w terenie lepsze dopasowanie ofert, ale też daje argumenty do negocjacji. Jednocześnie personalizuje kontakt z Klientem powodując że każda osoba kontaktująca się zna wszystkie ustalenia zawarte przez poprzedników a także tryb załatwiania sprawy może być indywidualnie zmieniany wg potrzeb i życzeń Klienta.

Zapewnia koordynację wszystkich punktów styczności z Klientem przez telefon, fax, email, list czy też kontakt osobisty.

Kierownictwu zapewnia łatwiejszą ocenę pracy Handlowców a także postępu realizacji planu sprzedaży. Umożliwia nawet zdalne (spoza Biura) monitorowanie całościowej efektywności firmy.

Udostępnia w każdej chwili historię kontaktów z daną firmą lub "inwestycją". Umożliwia szybkie wdrożenie nowych pracowników i przejęcie pracy dokładnie w punkcie gdzie poprzednik musiał przerwać

Zapewnia kumulowanie wiedzy w firmie i lepsze wyciąganie wniosków tak z sukcesów jak i porażek.

Program zapewnia rozbudowane możliwości raportowe dostosowane do specyfiki firmy. Umożliwia także bardziej rozbudowane raportowanie finansowe oparte o import danych ze Scali ale wzbogacone informacją marketingową co pozwala na lepszą ocenę pracowników.

Indywidualne traktowanie każdego Klienta oraz terminowe wywiązywanie się ze wszystkich (nawet drobnych) zobowiązań i obietnic spowoduje podwyższenie zadowolenia i lepiej przywiąże Klienta do Firmy.

Wszystkie wymienione cele, po ich osiągnięciu, wpłyną na poprawę konkurencyjności Firmy i co za tym idzie zwiększenie obrotów (a też zysków)

Słowa kluczowe:
crm, przedstawiciele handlowi, certyfikacja, katalog klientów, przedstawicielstwa firm zagranicznych, mailingi, zarządzanie wysyłką materiałów, gwarancja, kontakty, relacje z Klientami
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki