O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Sterowanie produkcją

Systemy CRM:

      - CRM - Systemy analityczne
      - CRM - Firmy handlowe
      - CRM - Leasing
      - CRM - Agencja reklamowa

EDI - B2B
Sterowanie Produkcją

Sterowanie produkcją przy użyciu kodów paskowych
Program umożliwia zaprojektowanie technologii produkcji wyrobów w oparciu o przygotowany zestaw czynności. Następnie rejestruje i nadzoruje wykonanie czynności zgodnie z technologią i przedstawia raporty o postępie prac. Umożliwia prześledzenie kto i jakie czynności wykonał przy produkcie oznaczonym wybranym numerem seryjnym. W większości przypadków rejestracja wykonania operacji może odbywać się bez użycia klawiatury (wyłącznie przez czytnik kodów paskowych). Oryginalną cechą jest możliwość pracy bez drukarki kodów , tylko w oparciu o wcześniej przygotowane arkusze kodów. Ułatwia to nadzór i zarządzanie nalepkami z kodami paskowymi.

Systemy CRM

CRM - Systemy analityczne

Weryfikator danych podatkowych V-PN
Program umożliwia wczytanie i weryfikację formalną pliku wymiany (w formacie XML) z gminnego systemu podatkowego (PN) a następnie sprawdzenie poprawności i zgodności danych z regułami i bazami adresowymi. Następnie generuje raporty o błędach wraz z sugestiami poprawy, np adres w poprawnym brzmieniu. Na tej podstawie urzędnik może zadecydować o dokonaniu poprawki w odpowiednich rejestrach.

DAOS - Modułowy system do gromadzenia danych osobowych.
Modułowy system do wprowadzania, weryfikacji i udostępniania danych osobowych zapewnia zgodne z ustawą przechowywanie danych osobowych. Rozbudowane mechanizmy kontroli wprowadzanych danych, a szczególnie wielostopniowa weryfikacja adresu zapewniają kompletność danych i wysoką skuteczność wysyłek. Narzędzia deduplikacji (usuwania powielonych adresów) pozwalają na maksymalne obniżenie kosztów wysyłki. Umożliwiają oznaczenie zduplikowanych adresów nawet w przypadku różnej, często błędnej pisowni adresu. Moduły walidacji mogą też być użyte przy czyszczeniu i weryfikacji danych łczyszczeniu? i weryfikacji danych ładowanych do ERP.

CRM - Firmy handlowe

Cele tworzenia systemów CRM

SapaCRM wielodostępny system CRM z replikacją danych
Program jest przeznaczony do obsługi kontaktów handlowych. Umożliwia rejestrację:
    -  Firmy z Osobami kontaktowymi i danymi teleadresowymi,
    -  Projekty, Kontakty z Osobą i "Projektem", Wysyłki zbiorcze,
    -  Dane finansowe dotyczące Klienta ...


CRM - Organizacja i zarządzania kontaktami z Klientem
Oprogramowanie do organizacji i zarządzania kontaktami z Klientami i informacjami o nim. Baza wiedzy o Partnerach przeznaczona dla wszystkich firm ale szczególnie dla przedstawicielstw firm zagranicznych.

Program obsługi handlu zagranicznego MASTER TRADE
Program przeznaczony dla firm handlu zagranicznego zapewnia wystawianie i rejestrację podstawowych dokumentów i zdarzeń gospodarczych takich jak kontrakt, faktura, dostawa, oferta, zamówienie, polecenie przelewu. Dostarcza szeroki zestaw statystyk obrazujących stan kontraktów, dostaw i płatności.

Zarządzanie Kontaktami w strukturze wielo - odziałowej
Program Zarządzanie kontaktami w Oddziałach" przeznaczony jest dla Oddziałów i Oddziałów regionalnych a także dla Centrali Firmy. Ma on służyć jako narzędzie wsparcia działalności Opiekunów poszczególnych Klientów, zbierania i porządkowania wiedzy o Klientach oraz poprawy komunikacji z Centralą i Regionami, do oceny i dokumentowania historii kontaktów z Klientem.

CRM - Leasing

Obsługa firmy leasingowej
Program obejmuje kompleksowe zarządzanie całą obsługą leasingu od tworzenia oferty, harmonogramu aż po wystawianie i rozliczanie faktur i eksport danych do programu księgowego.

CRM - Agencja reklamowa

Obsługa agencji reklamowej
Program powstał w celu ujednolicenia obsługi zleceń a także automatyzacji generowania statystyk finansowych na ich podstawie. Umozliwia on tworzenie kosztorysów a także kalkulacji zleceń a następnie podział na etapy realizacji i przydzielenie ich do konkretnych osób wykonawców a w końcu wystawienie faktury i rejestrację płatności oraz włączenie w system informacyjny działu kreacji (pracującego na Mac'ach)

EDI - B2B

Uniwersalny system wymiany komunikatów EDI.
W całości system umożliwia pełne wdrożenie obiegu dokumentów EDI i współpracę z niemal dowolnym systemem sprzedaży opartym na otwartej bazie danych. W tej implementacji wdrożono komunikaty ORDER i INVOIC i połączenie z Polka SQL PACK ale ze względu na elastyczność serwera BIZTALK możliwe jest skonfigurowanie obsługi dowolnych komunikatów i systemu sprzedaży.

System obejmuje:

MapiManager program zarządzający obsługą poczty X400,

Dziennik dokumentów nadzorujący pracę wszystkich elementów, publikujący stan zamówienia na podstawie komunikatów EDI i zapytań do bazy magazynowej

Orders.biz oprogramowanie konwersji zamówień i faktur łączące z programem sprzedażowym oparte na serwerze BIZTALK.
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki