O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
SapaCRM wielodostępny system CRM z replikacją danych

Streszczenie

Program jest przeznaczony do obsługi kontaktów handlowych. Umożliwia rejestrację:

-  Firmy z Osobami kontaktowymi i danymi teleadresowymi
-  Projekty, Kontakty z Osobą i "Projektem", Wysyłki zbiorcze.
-  Materiały Promocyjne przekazane Firmie
-  Wystawione Oferty, Notatki, Alarmy
-  Dane finansowe dotyczące Klienta

Dane finansowe są automatycznie pobierane z systemu Scala. Wszystkie informacje, łącznie z danymi finansowymi są replikowane do pracowników mobilnych wyposażonych w komputery przenośne.


Opis działania

Katalog Firmy - Klienci. Zapewnia przegląd kompletu informacji dotyczących danej firmy, łącznie z danymi finansowymi, umowami i wszelkimi dokumentami wystawionymi dla tej firmy.

Kontakty mogą być z wielu osobami, dodatkowo przyporządkowane do Projektu. Wprowadzono specjalne dokumenty parę Zapytanie-Oferta porządkującą korespondencję ofertową, oraz Umowy z możliwością podziału ich na dowolne typy.

Osoby kontaktowe u Klienta poza danymi teleadresowymi mogą też mieć określenie funkcji, stanowiska . Można określić dla kogo w firmie ma być przygotowana wysyłka.

Firma-Klient może prowadzić wiele Projektów w których biorą udział inne Firmy (konsorcjum) można określić rolę każdej firmy w projekcie a także przyporządkować Kontakty z Osobą do Projektu.

Można wybrać Firmy i Osoby wg dowolnych kryteriów , przygotować Wysyłki zbiorcze i zanotować przy każdej osobie że nastąpiła wysyłka albo otrzymała Materiały Promocyjne przekazane Firmie.

We wszystkich istotnych momentach można dopisać Notatki i Alarmy. Można np przeglądać i edytować Notatki dotyczące firmy. Korespondować notatkami i Alarmami na temat terminów w Projekcie.
Niezależnie można też planować przyszłe spotkania.
Dane finansowe dotyczące Klienta i formy płatności są pobierane automatycznie z systemu Scala. Wszystkie informacje niezbędne do pracy i podejmowania decyzji są replikowane - wymieniane z pracownikami terenowymi wyposażonymi w komputery przenośne. Szczególnie cenna jest możliwość przekazywania aktualnych informacji finansowych pobranych z systemu ERP oraz wspólnego modyfikowania informacji tak w centrali jak i w terenie. Wykorzystano zaprojektowane przez Microsoft mechanizmy replikacji i rozwiązywania konfliktów (jednoczesne modyfikacji w centrali i w terenie), umieszczone w MS SQL server 2000.


Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows 98, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional ,Windows XP Professional
b. Serwery: Windows NT Server, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: Microsoft Word, Microsoft Excel
d. Narzędzia: Visual Studio, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows 98. Pracownicy mobilni powinni mieć nieco mocniejsze komputery wyposażone w minimum 256 MB pamięci operacyjnej

3. Zastosowanie:
a. Biuro
b. Handel i usługi
c. Zarządzanie dokumentami i praca grupowa


4. Słowa kluczowe:
crm ,przedstawiciele handlowi, certyfikacja, katalog klientów, przedstawicielstwa firm zagranicznych, mailingi, zarządzanie wysyłką materiałów, gwarancja, kontakty, relacje z Klientami
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki