O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Obsługa agencji reklamowej

Cele tworzenie systemu "Obsługa agencji reklamowej"

Program powstał w celu ujednolicenia obsługi zleceń a także automatyzacji generowania statystyk finansowych na ich podstawie. Umożliwia on:

-  Tworzenie kosztorysów a także kalkulacji zleceń a następnie podział na etapy realizacji i przydzielenie ich do konkretnych osób wykonawców.
-  Automatyczne generowanie struktury katalogów dla nowego zlecenia.
-  Wystawianie faktur na podstawie przygotowanej kalkulacji.
-  Rejestrację przychodów i rozchodów z uwzględnieniem terminów płatności, dekretacja określająca typy kosztów i przychodów, tworzenie zestawień cash-flow.
-  Uporządkowanie i pełniejsze ocenianie procesu obsługi zleceń.
-  Włączenie w system informacyjny działu kreacji (pracującego na Mac'ach)

Opis funkcjonalny

Kosztorys
Dzieli się na część dla Klienta na podstawie, której będzie później generowana faktura i na część wewnętrzną określającą składniki kosztów. Dołączane do niego są zlecenia dla Wykonawców określające parametry poszczególnych prac. Dla każdego zlecenia jest tworzony katalog na dysku serwera w ramach obszaru Klienta, którego dotyczy. Zapewnia to szybkie i łatwe odnalezienie wyników pracy. Do zlecenia jest przyporządkowana kalkulacja kosztów bezpośrednich. Zapewnia to szybkie określenie marży a także przyporządkowanie jej do osób zaangażowanych w wykonanie zlecenia (np. w celu wyliczenia premii). Możliwy jest podział zlecenia pomiędzy dwóch Wykonawców.

Faktura
Jest generowana automatycznie na podstawie kosztorysu. Może być zmieniona i poprawiona do momentu wydruku. Potem pozostaje niezmienna. Może być wygenerowana w pełni automatycznie, domyślnie zawiera wszystkie potrzebne dane uzyskane napodstawie kosztorysu i danych Klienta.

Przychody
Rejestr przychodów jest tworzony automatycznie na podstawie wystawionych faktur. Można w nim dopisać dekretacje określającą kod przychodów by uzyskać podsumowanie wg rodzaju przychodów. Można zarejestrować kwotę wpłaty za daną fakturę lub oznaczyć jako zapłaconą w całości. Widoczne jest także podsumowanie miesiąca z podziałem na kody. Rejestr obejmuje wskazany miesiąc kalendarzowy (ze względu na termin płatności).

Rozchody
Rejestr rozchodów jest tworzony ręcznie na podstawie otrzymanych faktur i innych dokumentów kosztowych. Można w nim dopisać dekretacje określającą kod rozchodów a także wpisać kwotę wypłaty za daną fakturę lub oznaczyć jako zapłaconą w całości. Widoczne jest także podsumowanie miesiąca z podziałem na kody. Rejestr obejmuje wskazany miesiąc kalendarzowy (ze względu na termin płatności)

Cache flow
Na podstawie rejestru przychodów i rozchodów powstaje cache flow, który można wyeksportować do Excela i wzbogacić, o planowane wydatki lub przychody. W takim wypadku jest to zestawienie generowane za wskazany okres w przyszłości. Wszystkie rejestry można wyeksportować do Excela i stworzyć na ich podstawie własne zestawienia.


Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional ,Windows XP Professional
b. Serwery: Windows NT Server, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: Microsoft Word, Microsoft Excel
d. Narzędzia: Visual Studio, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows 98

3. Zastosowanie:
a. Biuro
b. Zarządzanie kontaktami z klientem
c. Zarządzanie dokumentami i pracą grupową


4. Słowa kluczowe:
crm, przedstawiciele handlowi, certyfikacja, katalog klientów, przedstawicielstwa firm zagranicznych, mailingi, zarządzanie wysyłką materiałów, gwarancja, kontakty, relacje z Klientami
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki