O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Weryfikator danych podatkowych V-PN

Streszczenie

Program umożliwia wczytanie i weryfikację formalną pliku wymiany (w formacie XML) z gminnego systemu podatkowego (PN) a następnie sprawdzenie poprawności i zgodności danych z regułami i bazami adresowymi. Następnie generuje raporty o błędach wraz z sugestiami poprawy, np adres w poprawnym brzmieniu. Na tej podstawie urzędnik może zadecydować o dokonaniu poprawki w odpowiednich rejestrach.

Opis działania

Działanie programu polega na sprawdzeniu zgodności pliku wymiany ze specyfikacją a następnie wczytaniu obiektów danych wraz z relacjami do przygotowanej bazy danych. Następnie przeprowadzana jest cała seria sprawdzeń poprawności. Na tej podstawie są generowane raporty, jednostkowe z sugestiami poprawy w celu naprawy błędów w danych i zbiorcze w celu oceny globalnej jakości danych i zakwalifikowaniu ich do importu na platformę integrującą IPE-PN. Szczególne znaczenie ma weryfikacja danych adresowych. Wynika to z faktu, że jedynym identyfikatorem łączącym oba rejestry jest adres nieruchomości lub właściciela. Żeby na podstawie adresu platforma integrująca IPE-PN mogła rozpoznać te same rekordy, pisownia adresu musi być zgodna w obu systemach, muszą więc być rygorystycznie przestrzegane reguły zapisu pól adresowych. Właśnie do tego celu służy V-PN. Pozwala nie tylko rozpoznać nieprawidłowe adresy ale też proponuje poprawną, zgodną z regułami pisownię adresu. Weryfikuje też bardziej skomplikowane błędy jak niezgodność nazwy ulicy i miast - ulica nie istnieje w wybranym mieście. W celu dalszej weryfikacji możliwe jest też wyeksportowanie danych do weryfikacji przez rejestry REGON i PESEL a następnie automatyczne wczytanie otrzymanych wyników i przedstawienie ich na wspólnych raportach. System umożliwia też raportowanie wyrywkowe wybranego zestawu błędów. Umożliwia to np. poprawę słowników gminnych. Np. w wielu systemach podatkowych miejscowości wpisywane są na podstawie lokalnego słownika i zdarza się że niektóre nazwy miejscowości są poskracane (często nieprawidłowo). Takie błędy można poprawić na podstawie raportu najczęstszych błędów w nazwach miejscowości. Dodatkowo jest możliwość wykonywania sprawdzeń w trybie wsadowym (np. w nocy). V-PN zarządza też bazami umożliwiając weryfikację wielu systemów podatkowych w wielu gminach na jednym komputerze i przełączanie się pomiędzy nimi. Wszystkie operacje są zapisywane w logu, dokumentuje to obróbkę bazy i kolejne przeprowadzane działania. Także ewentualne błędy nie powodują blokady działania a tylko wpis w logu z możliwością późniejszej interwencji.

Oprogramowanie powstało na bazie biblioteki WDT zawierającej zestaw narzędzi do walidacji danych teleadresowych a także podstawowe usługi niezbędne do działania dowolnej aplikacji.


Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows 2000 Professional ,Windows XP Professional
b. Serwery: Windows NT Server, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: Microsoft Word, Microsoft Excel, msxml
d. Narzędzia: Visual Studio, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows 2000.

3. Zastosowanie:
a. Administracja
b. Podatki
c. walidacja adresów


4. Słowa kluczowe:
walidacja adresów, podatki, dane podatników, administracja gminna, IPE, IPE-PN, platforma integrująca
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki