O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Uniwersalny system wymiany komunikatów EDI.

Streszczenie

System obejmuje:

-  MapiManager program zarządzający obsługą poczty X400,
-  Dziennik dokumentów nadzorujący pracę wszystkich elementów, publikujący stan zamówienia na podstawie komunikatów EDI i zapytań do bazy magazynowej
-  Orders.biz oprogramowanie konwerji zamówień i faktur oparte na serwerze BIZTALK.

W całości system umożliwia pełne wdrożenie obiegu dokumentów EDI i współpracę z niemal dowolnym systemem magazynowym opartym na otwartej bazie danych. W tej implementacji wdrożono komunikaty ORDER i INVOIC ale ze względu na elastyczność serwera BIZTALK możliwe jest skonfigurowanie obsługi dowolnych komunikatów.


Opis działaniaDziałanie programu MapiManager powoduje odbiór paczke komunikatów ORDER.EDI i przesyła do serwera BIZTALK. Ten konwertuje je na format tekstowy i uruchamia zapytanie do serwera SQL systemu magazynowego powodujące zapisanie zamówienia wraz z kompletem informacji niezbędnych do wystawienia faktury. W systemie magazynowym na podstawie zamówienia jest wydawany towar i wystawiana faktura. Faktura ta jest zapisywana w tekstowym formacie, który odczytuje BIZTALK i konwertuje do prostego komunikatu INVOIC.EDI. MapiManager przy każdej wymiana danych zbiera wszystkie faktury, analizuje je i składa w paczki dla poszczególnych odbiorców a następnie rozszyła je za pomocą X400. Moduł dziennika dokumentów czuwa nad bezbłędnym przebiegiem całego procesu. Pozwala monitorować stan każdego zamówienia od otrzymania paczki zamówień do odesłania paczki faktur. Ze względu na zaangażowanie wielu systemów jest to szczególnie ważne by w jednym punkcie móc monitorować przebieg procesu i szybko reagować na nieprawidłowości.System przeszedł fazę testów i w tej chwili jest używany do obróbki do 60 zamówień dziennie w obrocie z Makro i Realem.

Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows XP, Windows 2000
b. Serwery: MS Biztalk Server 2002 Partner Edition, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: system pocztowy X400, UAFI, Polka SQL PACK
d. Narzędzia: MS Biztalk Server 2002 developer edition, Visual FoxPro 7.0, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows XP.

3. Zastosowanie:
a. Biuro
b. Handel i usługi
c. Zarządzanie dokumentami i pracą grupową


4. Słowa kluczowe:
BIZTALK, AIC, EDI , ORDERS, INVOIC, MAKRO, REAL, wymiana dokumentów EDI, EANCOM, X400, UAFI, zarządzanie pocztą X400, automatyczna wymiana zamówień, śledzenie realizacji zamówień
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki