O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Zarządzanie Kontaktami w strukturze wieloodziałowej

Cele tworzenia programu

Program "Zarządzanie kontaktami w Oddziałach" przeznaczony jest dla Oddziałów i Oddziałów regionalnych a także dla Centrali Firmy. Ma on służyć jako narzędzie:

-  wsparcia działalności Opiekunów poszczególnych Klientów
-  zbierania i porządkowania wiedzy o Klientach
-  poprawy komunikacji z Centralą i Regionami
-  do oceny i dokumentowania historii kontaktów z Klientem
-  do oceny przedstawicieli terenowych
-  do robienia wysyłek materiałów promocyjnych i korespondencji handlowej do wielu Szpitali
-  do celów statystycznych

Cele komunikacyjne będą osiągnięte przez synchronizowanie za pomocą e-maila zmian w bazach danych pomiędzy Opiekunem i Centralą oraz Opiekunem i Regionem


Funkcje i statystyki

Plan działań (spotkań i telefonów) na przyszły tydzień z możliwością dopisywanie i edycji danych z tym że każda zmiana jest pamiętana w historycznej bazie danych i można potem sprawdzić co zmieniono

-  dla opiekuna
-  dla klienta

Realizacja planu za poprzedni tydzień

-  dla opiekuna
-  dla klienta

Planowane zdarzenia na dziś (alarmy - przypomnienia)
-  dla opiekuna
-  dla klienta

Obroty miesięczne + średnie oceny + ilość spotkań z miesiąca

Przy dodaniu spotkania automatycznie zapisuje się telefon przypominający na zadaną ilość dni wcześniej o spotkaniu

Obsługa mailingów, możliwe wygenerowanie pojedynczego wydruku adresu Osoby na kopercie lub przygotowanie listy osób - adresatów, wybranie dla nich adresu służbowego lub prywatnego i wydrukowanie tej listy lub przeniesienie do Excela do korespondencji seryjnej.

Dodawanie podpisanych uwag zmienianych tylko przez wpisującego + "odfajkowanie" załatwionej uwagi przez Opiekuna

Zestawienie ile spotkań z klientem w mies.

-  dla opiekuna
-  dla klienta

Zestawienie - lista uwag załatwionych / nie załatwionych
-  dla opiekuna
-  dla klienta

Rejestrowanie zmian danych

Rejestrowanie danych przetargowych

Rozbudowany system ocen Osoby i spotkania przez Opiekuna oraz Opiekuna i Klienta przez Centralę


Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional ,Windows XP Professional
b. Serwery: Windows NT Server, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: Microsoft Word, Microsoft Excel
d. Narzędzia: Visual Studio, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows 98

3. Zastosowanie:
a. Biuro
b. Handel i usługi
c. Zarządzanie dokumentami i pracą grupową


4. Słowa kluczowe:
eksport, import, kontrakty zagraniczne, kontrakt importowy, kontrakt eksportowy, zagraniczne polecenia przelewu, zarządzanie realizacją kontraktów, realizacja kontraktów handlu zagranicznego, obsługa firmy importowej, obsługa firmy eksportowej
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki