O nas O programach O historii Weryfikacja i ładowanie danych Projekty Internetowe
0
Spis programów
Program obsługi handlu zagranicznego MASTER TRADE©

Streszczenie

Program przeznaczony dla firm handlu zagranicznego zapewnia wystawianie i rejestrację podstawowych dokumentów i zdarzeń gospodarczych takich jak kontrakt, faktura, dostawa, oferta, zamówienie, polecenie przelewu. Dostarcza szeroki zestaw statystyk obrazujących stan kontraktów, dostaw i płatności.

Opis działania

Program MASTER TRADE© powstał na zamówienie jednej ze średnich firm handlowych. Ścisła współpraca z klientem zaowocowała programem łatwym w użyciu, gdyż opartym na systemie Windows, a jednocześnie otwartym i bogatym w możliwości. Stanowi on doskonałe narzędzie pozwalające sprostać wszelkim niespodziankom na jakie narażona jest firma Handlu Zagranicznego. Ten całkowicie polski produkt zapewnia łatwe i szybkie dostosowanie do wymogów klienta, a potem modyfikacje związane ze stale zmieniającymi się realiami gospodarczymi. Umożliwia obsługę długich kontraktów z wieloma dostawami częściowymi składającymi się z wielu różnych towarów realizowanymi w skali roku lub dłużej. Występuje w 2 wersjach export i import.

Program MASTER TRADE© pozwala na:

-  Rejestrowanie pełnych danych kontraktowych łącznie ze specyfikacją. Dane te są wpisywane w 2 językach i potem program konsekwentnie posługuje się polskimi w dokumentach polskich i zagranicznymi w zagranicznych. Towarom można też przypisać do celów statystycznych grupy i podgrupy towarowe.
-  Na podstawie tych danych jest generowany kontrakt, który może być wydrukowany na blankiecie używanym w firmie. Program sprawdza czy wydruk zmieści się na formularzu i jeśli nie to drukuje oddzielną specyfikację na zwykłym papierze lub na zwykłej firmówce. Prócz tego możliwe jest też wydrukowanie potwierdzenie zamówienia, upoważnienia do odbioru i zlecenia spedycyjnego.
-  Do tak przygotowanego kontraktu wpisuje się harmonogram dostaw i płatności. Wstawia się tam planowane terminu dostaw wraz z ilościami i formami płatności (w tym przedpłatą). Program pilnuje wszystkich terminów i przypomina o ich zbliżaniu się.
-  Możliwa jest też obsługa kontyngentów oraz przygotowanie wniosku kontyngentowego (wzór używany w MWGzZ) a następnie sprawdzanie terminów i wykorzystania przyznanych kontyngentów.
-  Program umożliwia wystawienie a następnie rejestrowanie zapłacenia faktur krajowych i zagranicznych. Umożliwia wystawianie zagranicznych poleceń przelewów na zasadzie wyboru z wszystkich płatności należnych danej firmie tylko tych, które chcemy zapłacić. Ponadto dla ograniczenia kosztów bankowych, można na jednym blankiecie zapłacić (także częściowo) za wiele faktur z wielu kontraktów. Następnie wpłaty te są automatycznie rejestrowane w odpowiednich kontraktach tak by łatwo można było sprawdzić stan płatności.
-  Program posiada unikalny system przypominania o ważnych etapach realizacji kontraktu a także pilnuje kolejnego ich występowania. Przypomina o terminie i wysokości przedpłaty (jeśli taka występuje), terminie dostawy, wystawieniu faktury dla odbiorcy, braku terminowych płatności, wystawieniu poleceń płatności dla dostawcy. Pilnuje spełnienia warunków koniecznych do wystawienia kolejnego dokumentu.
-  Program umożliwia rejestrowanie ofert a następnie przeglądanie ich i szeregowanie Wg. ceny by wybrać najlepsza ale jeszcze aktualną.
-  Program posiada wielopoziomowy system zabezpieczeń przez hasło powiązany z nadawaniem uprawnień. Przyjęto założenie, że każdy kontrakt prowadzi 1 handlowiec i "widzi" on tylko swoje kontrakty natomiast służby finansowe widzą już wszystkie kontrakty ale tylko w zakresie im potrzebnym. Dotyczy to też selektywnego widzenia alarmów.


Specyfikacja1. Dane technologiczne:
a. System operacyjny klienta: Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional ,Windows XP Professional
b. Serwery: Windows NT Server, Windows 2000 Server, Microsoft BackOffice, Microsoft BackOffice SBS, Microsoft SQL serwer, MSDE
c. Integracja: Microsoft Word, Microsoft Excel
d. Narzędzia: Visual Studio, Object oriented case tool (UML)


2. Wymagania sprzętowe:
nie przekraczają wymogów dotyczących platformy systemowej Windows 98

3. Zastosowanie:
a. Biuro
b. Handel i usługi
c. Zarządzanie dokumentami i pracą grupową


4. Słowa kluczowe:
eksport, import, kontrakty zagraniczne, kontrakt importowy, kontrakt eksportowy, zagraniczne polecenia przelewu, zarządzanie realizacją kontraktów, realizacja kontraktów handlu zagranicznego, obsługa firmy importowej, obsługa firmy eksportowej
CRM - EDI - EANCOM - BIZTALK - AIC - walidacja - deduplikacja - normalizacja BAZ ADRESOWYCH www.asoft.pl kontakt z nami

realizacja: gałęcki